Administrare financiară pentru contribuabilii mijlocii

De același autor

De la 1 aprilie 2007, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara (DGFP) va funcţiona Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, care va cuprinde activitatea de Inspecţie Fiscală şi pe cea de Administrare a Veniturilor Statului.

Aceasta va administra 200 de contribuabili cu domiciliul fiscal în judeţul Hunedoara care au înregistrat o cifră de afaceri, raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005, cuprinsă între 10 şi 70 de milioane de lei sau se află în procedură de insolvenţă şi au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane de lei.

Începând cu data de 1 aprilie, contribuabilii mijlocii depun declaraţiile fiscale la Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul DGFP şi efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, la Trezoreria municipiului Deva.

Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, altele decât cele care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a judeţului Hunedoara, se achită la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică ale municipiilor reşedinţă de judeţ pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.

Totodată, s-a prevăzut că pentru contribuabilii mijlocii a căror cifră de afaceri în anul precedent este inferioară celei stabilite drept criteriu de selecţie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii, scoaterea din administrare să se efectueze după o perioadă de 4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie, precum şi posibilitatea actualizării contribuabililor mijlocii, prin ordin al ministrului Finanţelor publice, respectiv publicarea în Monitorul Oficial şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - Portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://anaf.mfinante.ro).