Amenzile vor fi achitate la primării

De la 1 ianuarie, încasarea şi executarea silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale pentru persoanele fizice se vor muta de la Administraţia Financiară la Direcţiile de impozite şi taxe locale din subordinea primăriilor.

Conform unui proiect de hotărâre de guvern, amenzile contravenţionale de orice tip, de la cele de circulaţie până la cele pe Legea comerţului, vor fi încasate sau executate de direcţiile de taxe locale în a căror rază domiciliază contravenientul.

Amenzile pe 2006 neîncasate până la sfârşitul anului vor fi şi ele preluate integral de direcţiile de impozite ale primăriilor.