CALENDARUL ACŢIUNILOR ZOOTEHNICE ŞI SANITAR – VETERINARE ÎN CREŞTEREA CAPRINELOR

De același autor

Dec 22, 2006 |
0

Gestația la oaie durează 150 de zile, cu variaţii de la 140-160 de zile. În prima lună de gestaţie se va păstra acelaşi regim de...

Dec 15, 2006 |
0

Trichineloza este o boală parazitară comună mai multor specii de animale şi omului, fapt pentru care această boală face parte din...

Pentru o bună desfăşurare a activităţii de creştere şi întreţinere a caprelor este necesară cunoaşterea principalelor activităţi zootehnice şi sanitar- veterinare care trebuiesc urmărite şi respectate în diferitele faze ale anului.

IANUARIE: se iau măsuri pentru campania de fătări la capre, se amenajează maternitatea cu boxele individuale, pentru caprele fătate cu iezi, şi boxe individuale separate pentru caprele gestante în ultimele zile dinaintea fătării. Se amenajează spaţii ferite de curenţii de aer şi mai călduroase pentru iezii nou-născuţi. Se face bonitarea iezilor născuţi timpuriu, se face clasarea iezilor proveniţi din inseminări artificiale cu material seminal de la ţapi de rasă curată şi cu performanţe deosebite şi se reţin iezii pentru îngrăşare

FEBRUARIE: se continuă urmărirea campaniei de fătări şi bonitarea iezilor. Se fac dehelmintizări la câinii care vin în contact cu turma de capre, pentru combaterea echinococozei şi cenurozei, de două ori pe an, ştiut fiind faptul că aceşti câini sunt intermediarii acestor boli parazitare care apar la caprine. Se efectuează tratamente de deparazitare internă (strongilatoza gastro-intestinală, moniezioza şi, în mod obligatoriu, contra fasciolozei) şi podotehnie.

MARTIE: se continuă campania de fătări la capre şi se creează condiţii pentru creşterea iezilor. Se continuă bonitarea şi clasarea iezilor. Crescătorii care doresc inseminări artificiale în contrasezon pentru obţinerea de fătări toamna se pot adresa medicilor veterinari pentru tratamente. Ca acţiune sanitar- veterinară ce se efectuează obligatoriu în această lună este vaccinarea profilactică anticarbunoasă.

APRILIE: se supraveghează fătările şi se continuă bonitarea şi clasarea iezilor. Se organizează stânele şi se delimitează zonele de păşunat. Se acordă o îngrijire deosebită iezilor în scopul reţinerii femelelor pentru reproducţie. Crescătorii care doresc inseminări artificiale în contrasezon pentru obţinerea de fătări toamna se pot adresa medicilor veterinari pentru tratamente. Caprele se vor vaccina cu vaccinul antiagalactic. Se va continua dehelmintizarea pentru fascioloza şi moniezioza (la iezi). Se vor examina păşunile pentru identificarea parazitismului, în special cu fasciola şi se aplică tratamente şi lucrări de asanare. De asemenea, câinii ciobăneşti vor fi dehelmintizaţi pentru combaterea echinococozei şi cenurozei.

MAI: se bonitează întregul efectiv de tineret caprin femel şi mascul născut în anul precedent, în vederea trecerii la turma de bază în acest an a animalelor bonitate. Crescătorii care doresc inseminări artificiale în contrasezon pentru obţinera de fătări toamna se pot adresa medicilor veterinari pentru tratamente. Animalele sunt tratate pentru râie prin îmbăieri profilactice sau prin injectarea de ivermectine. De asemenea, se vor face tratamentele antiparazitare pentru dictiocauloza, strongilatoze gastro-intestinale şi moniezioza.

IUNIE: se urmăreşte starea de sănătate, apreciindu-se performanţele zootehnice în vederea bonitării fenotipice şi clasării lor înainte de a intra în stabulaţie când se vor stabili şi cârdurile pentru prăsilă. În această perioadă se urmăreşte înţărcarea iezilor şi se organizează turme de iezi ce vor ieşi la păşune. Se fac îmbăieri antiscabioase şi tratamentele antiparazitare pentru dictiocauloză, strongilatoze gastro-intestinale şi moniezioză.

IULIE: se fac tratamente pentru dictiocauloză. Lucrări de podotehnie.

AUGUST: se pregăteşte campania de montă, prin suplimentarea raţiei la ţapi cu concentrate şi administrarea de premixuri, precum şi de ouă care au efect benefic asupra calităţii spermei. Se pregătesc adăposturile pentru fătările caprelor sincronizate în martie. Se întocmeşte planul de montă în cazul în care se doreşte sincronizarea căldurilor şi inseminarea artificială a caprelor cu material seminal congelat de la ţapi locali sau cu spermă de la rase din import. Se stabileşte numărul de ţapi necesar pentru monta efectivului de capre.

SEPTEMBRIE: se încep acţiunile de sincronizare şi inducere a căldurilor la capre în funcţie de perioda în care crescătorul doreşte să aibă grupate fătările. Se pregătesc adăposturile pentru fătările caprelor sincronizate în aprilie. Ca acţiuni sanitar-veterinar de prevenire se execută vaccinarea anticarbunoasă şi tratamentele generale antiscabioase, contra monieziozei.

OCTOMBRIE: începe campania de montă naturală şi se continuă sincronizările pentru inseminarea artificială a caprelor. Se pregătesc adăposturile pentru fătările caprelor sincronizate în mai. Se pregătesc adăposturile pentru perioada de stabulaţie, se fac deratizări, dezinsecţii şi dezinfecţii. Ca acţiuni sanitar-veterinare de prevenţie se face vaccinarea anticarbunoasă şi deparazitările înainte de perioada de stabulaţie.

NOIEMBRIE: se continuă acţiunea de inseminare artificială şi montă naturală. Se organizează turmele de capre pentru iernat şi perioada de stabulaţie. Se izolează ferestrele, se completează geamurile astfel încât să se asigure adăposturi confortabile, fără curenţi de aer. Lucrări de podotehnie.

DECEMBRIE: se fac verificări ale efectivelor de capre şi se începe compartimentarea saivanelor, pregătindu-se pentru etapele următoare, respectiv boxe pentru caprele inseminate în august ce vor făta în cursul lunii ianuarie