Înfiinţarea unei firme

Înfiinţarea unei firme de la A la Z

1. Aveţi nevoie atât de actele de identitate în original, cât şi de 3 copii după acestea şi de obţinerea cazierului fiscal de la primărie, care costă în jur de 8-25 RON.

2. Trebuie să vă alegeţi obiectul de activitate al firmei conform clasificării societăţilor comerciale funcţie de codul CAEN.

3. Rezervarea denumirii firmei la Oficiul Registrului Comerţului(ORC): solicitantul trebuie să aibă pregătite 3 potenţiale denumiri, în ordinea preferinţelor. Trebuie să faceţi o cerere pentru disponibilitatea denumirii, care costă 50 RON.

4. Ce formă de societate doriţi să înfiinţaţi? Aveţi de ales între o societate comercială cu răspundere limitată ( S.R.L.) sau o societate pe acţiuni (S.A.).

5. Trebuie să decideţi suma pe care o veţi investi în capitalul social al firmei şi să alegeţi banca la care veţi dori să deschideţi contul fimei. Capitalul social minim este de 200 RON pentru un SRL.

6. Trebuie să alegeţi tipul de societate, pentru a fixa baza de impozitare: întreprinderile mici - microintreprindere (3% impozit) sau întreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit);

7. Alegeţi ca firma să fie plătitoare de TVA sau nu.

8. Pentru a înfiinţa o firmă trebuie să dovediţi că aveţi la dispoziţie un sediu unde vă veţi desfăşura activitatea. Potrivit legii, trebuie să prezentaţi avizul favorabil fie al asociaţiei proprietarilor, fie al titularilor contractelor de închiriere sau al proprietarilor din locuinţele cu care se învecinează sediul dumneavoastră, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical.

9. După ce aţi rezolvat problema sediului social, trebuie să completaţi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că îndepliniţi condiţiile legale pentru deţinerea şi exercitarea în cadrul societăţii comerciale.

10. Redactarea actului constitutiv. Există mai multe variante:

a) contract de societate pentru societatea în nume colectiv, în comandită simplă;

b) contract de societate şi statut încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv;

c) statut, pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;

d) contract de societate şi statutul pentru societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni şi cu răspundere limitată.

Redactarea actului constitutiv se poate realiza de către Biroul unic de pe lângă Camera de Comerţ în raza căreia va veţi desfăşura activitatea, de către un avocat, sau de un notar sau de către întreprinzătorul însuşi. Cost: aproximativ 300-500 RON.

11. Dovada depunerii capitalului social.

12. Specimenul de semnătură.

13. Declaraţii pe propria răspundere pentru avize făcute de către mai multe instituţii: pompieri, Sanepid, mediu, ITM, protecţia muncii etc.

14. După finalizarea întregii documentaţii, inclusiv o cerere de înregistrare societate, veţi depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului. În termen de aproximativ 4 zile vor ieşi actele de înfiinţare ale societăţii, adică: încheierea judecătorească de autorizare a funcţionării societăţii, certificatul de înregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care ţin loc de autorizaţii (în cazul în care nu se desfăşoară o activitate care să aibă un impact semnificativ asupra mediului).

O dată parcurse aceste etape, firma dumneavoastră îşi poate începe activitatea.