Impozit profit

Modificãrile codului fiscal

Europa de EstRomâniaIlfovBucurești

De același autor

Noi 02, 2007 |
0

De la 1 aprilie 2007, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara (DGFP) va funcţiona Administraţia Finanţelor Publice...

Noutăţi privind impozitarea
Dec 15, 2006 |
0

Conform noutăţilor Codului Fiscal, tichetele de creşă acordate conform legii sunt neimpozabile.

Contribuabilii care efectuează...

De la 1 ianuarie 2007 intră în vigoare majoritatea modificărilor aduse codului fiscal cu privire la impozitul pe profit. Vă aducem în atenţie cele mai importante prevederi ale Legii 343 pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal.

Noul sistem se va aplica începând cu 2007 de către societăţile comerciale bancare române şi sucursalele băncilor străine, urmând ca din 2008 să fie aplicat şi de către ceilalţi plătitori de impozit pe profit, cu unele excepţii. Contribuabilii au obligaţia de a declara şi plăti trimestrial impozit pe profit în patru tranşe egale la nivelul unei pătrimi din impozitului pe profit înregistrat în anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie estimat pentru anul în curs, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Contribuabilii care înregistrează pierde-re contabilă la sfârşitul unui trimestru nu mai au obligaţia de a efectua plăţi anticipate pentru acel trimestru. Contribuabilii nou înfiinţati, precum şi cei care înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului precedent, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plăţi anticipate.

Termenul de plată al impozitului anual şi de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit este 15 aprilie inclusiv a anului următor.

Modificări privind deductibilitatea

Deductibilitatea valorii rămase neamortizate, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, nu mai este condiţionată de valorificarea prin unităţi specializate sau prin licitaţie. Cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate efectuate de către salariaţi şi administratori, precum şi cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice, vor fi deductibile indiferent de rezultatul contabil al companiei.

Deductibilitatea cheltuielilor cu stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră nu mai este condiţionată de existenţa unui contract de asigurare.

Se reintroduce deductibilitatea cheltuielilor cu taxele şi cotizaţiile către organizaţii neguvernamentale şi asociaţii profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili în limita a 4.000 de euro anual.

Fondul de riscuri bancare generale constituit de bănci în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare se va constitui din profitul contabil determinat după deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit, nu din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului.

Nu vor mai fi deductibile la calculul profitului impozabil următoarele rezerve şi provizioane:

  • rezervele constituite de societăţile comerciale bancare, alte instituţii de credit autorizate şi societăţile de credit ipotecar;
  • rezerva de egalizare constituită de societăţile de asigurare şi reasigurare;
  • provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor BNR.

Cheltuielile cu dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor obţinute de la instituţii financiare nebancare, precum şi celor obţinute în baza obligaţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt deductibile fără a fi condiţionate de nivelul gradului de îndatorare.

Veniturile obţinute de organizaţiile nonprofit şi organizaţiile patronale din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite, nu mai sunt scutite de impozit pe profit.