Noutăţi legislative în cadrul societăţilor comerciale

Europa de EstRomâniaIlfovBucurești

Au intrat în vigoare modificări legislative privind societăţile comerciale. De pildă, micii acţionari, care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social al unei firme, vor putea solicita în instanţă, în contul firmei, despăgubiri de la conducerea companiei, dacă consideră că aceasta a prejudiciat societatea.

Adunarea Generală a Acţionarilor poate iniţia acţiuni de răspundere împotriva fondatorilor, directorilor, administratorilor, membrilor directoratului şi Consiliului de Supraveghere, cenzorilor sau auditorilor financiari, dacă consideră că aceştia au prejudiciat societatea, nerespectând îndatoririle lor. Dacă AGA nu ia o astfel de decizie, acţionarii cu o participaţie de cel puţin 5% pot introduce în justiţie acţiuni în despăgubiri, în nume propriu şi în contul companiei, împotriva reprezentanţilor mentionaţi ai firmei.

Modificări apar şi la nivelul AGA. Condiţia de cvorum la Adunările Generale ale Acţionarilor va fi îndeplinită dacă sunt prezenţi acţionarii care deţin cel puţin un sfert din drepturile de vot, hotărârile urmând să fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. În plus, dacă AGA este întrunită la a doua convocare, deciziile vor fi adoptate cu majoritate de voturi, fără a se ţine cont de numărul celor prezenţi la adunare. AGA Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în maximum 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Pentru AGA Extraordinară, cvorumul urmează să fie realizat în prezenţa acţionarilor care deţin un sfert din numărul drepturilor de vot, la prima convocare, respectiv a unei cincimi la următoarele. O alta prevedere a actului normativ menţionează că administratorii pot fi revocaţi oricând de către AGA, iar directorii pot fi schimbaţi de Consiliul de Administraţie.