Noutăţi privind impozitarea

Noutăţi privind impozitarea

De același autor

Noi 02, 2007 |
0

De la 1 aprilie 2007, în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara (DGFP) va funcţiona Administraţia Finanţelor Publice...

Impozit profit
Dec 15, 2006 |
0

De la 1 ianuarie 2007 intră în vigoare majoritatea modificărilor aduse codului fiscal cu privire la impozitul pe profit. Vă aducem în...

Conform noutăţilor Codului Fiscal, tichetele de creşă acordate conform legii sunt neimpozabile.

Contribuabilii care efectuează cheltuieli cu economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ conform legii (“bănci de locuinţe”), le pot deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, în limita sumei de 300 RON pe an.

Impozit pe vânzarea proprietăţilor
Începând cu 1 ianuarie 2007, veniturile obţinute din dobânzi la conturi curente/ depozite la vedere nu se mai impozitează, indiferent de nivelul dobânzilor.

Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare se impozitează astfel:

  • pentru proprietăţi imobiliare deţinute până la 3 ani: până în valoarea de 200,000 RON inclusiv se calculează un impozit de 3%; peste valoarea de 200,000 RON, impozitul este 6,000 RON + 2% din valoarea ce depăşeşte RON 200,000.
  • pentru proprietăţi imobiliare deţinute peste 3 ani: până în valoarea de 200,000 RON inclusiv se calculează un impozit de 2%; peste valoarea de 200,000 RON impozitul este 4,000 RON + 1% din valoarea ce depăşeşte RON 200,000.

Nu se datorează impozit în cazul dobândirii dreptului de proprietate în condiţiile legilor speciale, în cazul donaţiilor între rude până la gradul al IIIlea, inclusiv între soţi şi în cazul moştenirilor, dacă succesiunea este finalizată în maxim 2 ani (peste 2 ani, se aplica un impozit de 1%).

Impozitul în cazul transferului de proprietate se calculează la valoarea declarată de părţi în actele de transfer şi se încasează de notarul public.

Dacă valoarea declarată e inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se calculează la valoarea orientativă. Impozitul se virează până pe 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Impozite declarate
Se introduce obligaţia plătitorului de venituri cu reţinere la sursă de a declara impozitele reţinute, diferenţiat după cum urmează: până pe 28 februarie pentru venituri din activităţi independente, venituri din salarii, venituri din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen; până pe 30 iunie pentru celelalte tipuri de venituri.