Taxă pe construcţii

Taxă pe construcţii

Inspectoratul de Stat în Construcţii va percepe o taxă de 0,7% din valoarea fiecărei lucrări de construcţii efectuate, excepţie făcând doar persoanele fizice care îşi consolidează şi repară locuinţele.

Sumele obţinute sunt destinate finanţării propriilor acţiuni şi a lucrărilor de consolidare a clădirilor vulnerabile în caz de cutremur. Sumele vor fi achitate eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor.

Pentru depăşirea termenelor de plată vor fi aplicate penalităţi de 0,15% pe fiecare zi de întârziere.